„Darmowa terapia szansą dla Twojego dziecka X”

20-01-2023

Fundacja „Mały Piesek Zuzi” przy wsparciu miasta Poznania zaprasza do udziału 
w projekcie „Darmowa terapia szansą dla twojego dziecka X”. 

Celem zadania publicznego pt.„Darmowa terapia szansą dla Twojego dziecka X” jest usprawnienie 10 Dzieci z  niepełnosprawnością z Poznania, poprzez umożliwienie każdemu z nich uczestnictwa w 30 bezpłatnych zajęciach  terapeutycznych, w oparciu o metody dobrane indywidualnie do ich potrzeb.

W ramach tego działania 10 Dzieci z niepełnosprawnością będzie mogła skorzystać z bezpłatnej terapii oraz komputerowego badania stóp i z konsultacji neurologopedycznej. 

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania na kwotę 30 000 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 40 200 zł.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy od 20 stycznia do 23 stycznia 2022 r do godziny 20:00.

W ramach projektu istnieje możliwość skorzystania z następujących metod terapeutycznych:

  • fizjoterapia,
  • terapia ręki,
  • integracja sensoryczna,
  • sensomotoryczna terapia widzenia,
  • terapia bilateralna.

Każde Dziecko uczestniczące w projekcie będzie uczestniczyć w 30 spotkaniach terapeutycznych.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

– orzeczenie o niepełnosprawności
– zamieszkanie na terenie Poznania oraz odprowadzanie przez Rodziców/Opiekunów  podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania
– wypełnienie zgłoszenia

W ramach projektu oferujemy:

– spotkanie diagnostyczne

– 30 godzin zajęć terapeutycznych (wybór 2 form terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego Dziecka)

– konsultacje neurologopedyczną

– komputerowe badanie stóp

– spotkanie podsumowujące

 

Zajęcia będą się odbywać w ośrodku Fundacji, ul. Jarochowskiego 44 w Poznaniu.

Zgłoszenie prosimy wypełnić elektronicznie i odesłać na adres biuro@malypiesekzuzi.pl lub wydrukować i dostarczyć do siedziby Fundacji.

Istnieje również możliwość wypełnienia zgłoszenia w siedzibie Fundacji samodzielnie lub z pomocą pracownika oraz wypełnienie kwestionariusza poprzez kontakt telefoniczny.

W przypadku kwalifikacji do projektu Fundacja skontaktujemy się z Państwem  do 30 stycznia 2023.

 

ZGŁOSZENIE word

ZGŁOSZENIE pdf

 


 

Logo Miasta Poznań