Nasze cele

Propagujemy aktywność i rehabilitację osób z niepełnosprawnością, jak również niesienie im pomocy. Zwiększamy dostęp do środowiska przyrodniczego i edukacji w jego zakresie osób z niepełnosprawnością, wykluczonych społecznie, czy przewlekle chorych. Zajmujemy się także szerzeniem wiedzy kynologicznej, w tym, w szczególności, podnoszeniem poziomu świadomości społecznej w dziedzinie kultury kynologicznej.

Fundacja „Mały Piesek Zuzi” realizuje swoje cele m.in. poprzez:

 1. odpłatną i nieodpłatną terapię z udziałem zwierząt, mającą na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i rehabilitację tych osób;
 2. organizowanie imprez kulturalnych i sportowych oraz konkursów i zabaw;
 3. organizowanie szkoleń na tematy związane z działalnością Fundacji;
 4. zbieranie wiedzy naukowej na temat terapii z udziałem zwierząt i jej zastosowań
  w rehabilitacji osób z niepełnosprawnością;
 5. odpłatną i nieodpłatną współpracę z placówkami oświatowymi
  i wychowawczymi
  ;
 6. odpłatne i nieodpłatne organizowanie zawodów sportowych dla osób
  z niepełnosprawnością i pełnosprawnych;
 7. odpłatną i nieodpłatną pracę z osobami z niepełnosprawnością;
 8. prowadzenie kampanii na rzecz ochrony zwierząt i ich humanitarnego traktowania;
 9. odpłatne i nieodpłatne prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności, w zakresie materiałów szkoleniowych, biuletynów i innych wydawnictw służących celom statutowym;
 10. uczestnictwo w odpłatnych i nieodpłatnych szkoleniach, warsztatach, seminariach, konferencjach, podnoszących kwalifikacje wolontariuszy
  i pracowników Fundacji.

Dążymy do tego, by zapewnić dostęp do terapii wszystkim potrzebującym Dzieciom.

We wszystkich swoich działaniach Fundacja „Mały Piesek Zuzi” stosuje zasadę non-profit.

Statut Fundacji


Zobacz również