Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego IV

10-09-2018

Fundacja „Mały Piesek Zuzi” zaprasza do udziału w projekcie „Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego IV” współfinansowanego ze środków PEFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego. 

Projekt  „Kompleksowe wsparcie Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego IV” ma na celu wyrównanie szans Dzieci z niepełnosprawnością z województwa wielkopolskiego w zakresie dostępności do kompleksowej terapii poprzez realizację zajęć rehabilitacyjno-terapeutycznych dla 35 Dzieci  z niepełnosprawnością.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy od 10 do 12 września do godziny 19:00.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

  • orzeczenie o niepełnosprawności
  • zamieszkanie na terenie wielkopolski
  • wiek 2-15 lat
  • wypełnienie zgłoszenia.

W ramach projektu oferujemy:

  • spotkanie diagnostyczne
  • 20 godzin zajęć terapeutycznych
  • spotkanie podsumowujące

Cele kompleksowej terapii będą ustalane indywidualnie dla każdego Dziecka podczas spotkania diagnostycznego.

Zgłoszenie prosimy wypełnić elektornicznie i odesłać na adres biuro@malypiesekzuzi.pl lub wydrukować i dostarczyć do siedziby Fundacji.