Kurs dla dogoterapeutów oraz kurs dla animatorów zajęć z udziałem psa

12-06-2018

Fundacja „Mały Piesek Zuzi”, przy współpracy z Fundacją „Psia Wachta” oraz placówką kształcenia ustawicznego, zaprasza do udziału w kolejnej edycji rocznego kursu dla dogoterapeutów oraz kursu dla animatorów zajęć z udziałem psa, które rozpoczną się w październiku 2018 r.

Uczestnicy kursów zostaną objęci programem obejmującym zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk z takich dziedzin, jak dogoterapia, pedagogika specjalna, psychologia, fizjoterapia i kynologia.

Absolwenci kursów będą potrafili:

  • zaplanować, przygotować i przeprowadzić profesjonalne zajęcia z dogoterapii lub z zakresu aktywizacji z udziałem psa,
  • dostosować program zajęć do wymagań i potrzeb podopiecznego,
  • rzetelnie ocenić zakres i sposób zastosowania psa w pracy z dzieckiem,
  • współpracować z przewodnikami psów tworząc zespoły terapeutyczne lub animacyjne,
  • stworzyć program pracy z podopiecznymi oraz scenariusze poszczególnych zajęć,
  • samodzielnie przygotować materiały potrzebne do realizacji zaplanowanych zajęć,
  • dokonać ewaluacji przeprowadzonych przez siebie programów zajęć,
  • przygotować psa do pracy.

Osoby posiadające wykształcenie kierunkowe terapeutyczne zapraszamy do udziału w kursie doszkalającym dla dogoterapeutów.

Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego terapeutycznego zapraszamy do udziału w kursie zawodowym dla animatorów zajęć z udziałem psa.

Pobierz prospekt informacyjny na temat naszych kursów: