Kurs dla dogoterapeutów oraz kurs dla animatorów zajęć z udziałem psa

12-06-2018

Fundacja „Mały Piesek Zuzi”, przy współpracy z Fundacją „Psia Wachta” oraz placówką kształcenia ustawicznego, zaprasza do udziału w kolejnej edycji rocznego kursu dla dogoterapeutów oraz kursu dla animatorów zajęć z udziałem psa, które rozpoczną się w październiku 2018 r.

Uczestnicy kursów zostaną objęci programem obejmującym zajęcia w formie wykładów, ćwiczeń i praktyk z takich dziedzin, jak dogoterapia, pedagogika specjalna, psychologia, fizjoterapia i kynologia.

Absolwenci kursów będą potrafili:

  • zaplanować, przygotować i przeprowadzić profesjonalne zajęcia z dogoterapii lub z zakresu aktywizacji z udziałem psa,
  • dostosować program zajęć do wymagań i potrzeb podopiecznego,
  • rzetelnie ocenić zakres i sposób zastosowania psa w pracy z dzieckiem,
  • współpracować z przewodnikami psów tworząc zespoły terapeutyczne lub animacyjne,
  • stworzyć program pracy z podopiecznymi oraz scenariusze poszczególnych zajęć,
  • samodzielnie przygotować materiały potrzebne do realizacji zaplanowanych zajęć,
  • dokonać ewaluacji przeprowadzonych przez siebie programów zajęć,
  • przygotować psa do pracy.

Osoby posiadające wykształcenie kierunkowe terapeutyczne zapraszamy do udziału w kursie doszkalającym dla dogoterapeutów.

Osoby nie posiadające wykształcenia kierunkowego terapeutycznego zapraszamy do udziału w kursie zawodowym.

Informacje organizacyjne:

Data: październik 2018 – czerwiec 2019
Miejsce: Ośrodek Fundacji „Mały Piesek Zuzi”, ul. Jarochowskiego 44, Poznań
Cena kursu: 

  • Kurs dla animatorów zajęć z udziałem psów – 1 800 zł
  • Kurs dla dogoterapeutów – 2 800 zł

Forma organizacji zjazdów: zaoczna – zjazdy odbywają się w weekend

Więcej informacji w prospekcie informacyjnym.

Koordynator kursów:
Katarzyna Koralewska, tel. 504 002 099
adres e-mail: katarzynakoralewska@MalyPiesekZuzi.pl

W celu zgłoszenia na kurs prosimy o zapoznanie się z regulaminem,  wypełnienie zgloszenie i odesłanie na adres: katarzynakoralewska@MałyPiesekZuzi.pl