Diagnozy

KORP – KARTY OCENY ROZWOJU PSYCHORUCHOWEGO

„Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP są standaryzowanym i normalizowanym narzędziem diagnostycznym o charakterze inwentarza rozwojowego, które pozwala w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka oceniając wszystkie ważne sfery i aspekty rozwoju (sferę ruchową, motorykę precyzyjną i lateralizację, spostrzeganie i koordynację wzrokowo-ruchową, komunikowanie się i mowę, sferę emocjonalno-społeczną, funkcje behawioralne oraz wiedzę i umiejętności uczenia się). Za pomocą testu można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.”

źróďło: komlogo.pl

400 zł/ diagnoza + wydanie dokumentu + omówienie wyników badania z rodzicami

(ilość spotkań uzależniona od indywidualnych możliwości Dziecka)

250 zł dla podopiecznych Fundacji.

Diagnoza jest wykonywana przez pedagoga specjalnego oraz fizjoterapeutę.

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-071

 

KOZE – KARTY OCENY ZACHOWANIA I EMOCJI

Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE są standaryzowanym narzędziem oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego – od 1. miesiąca do końca 15. roku życia. Ocena kwestionariuszem odnosi się nie tylko do wieku metrykalnego dziecka, ale także uwzględnia wiek rozwojowy, więc diagnozą mogą zostać objęte dzieci starsze (powyżej 15. roku życia).

Karty Oceny Zachowania i Emocji KOZE są narzędziem pozwalającym na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka, które są ilościowo i/lub jakościowo nieprawidłowe na poszczególnych etapach rozwoju, a następnie sklasyfikowanie ich w określonych obszarach.

Informacje zebrane przy pomocy kwestionariusza KOZE ułatwiają opracowanie opisowej opinii psychopedagogicznej, postawienie wstępnej diagnozy poprzez przyporządkowanie objawów do określonych syndromów zaburzeń, skierowanie dziecka do dalszej diagnostyki, a także konsultowanie się z innymi specjalistami”.

źróďło: komlogo.pl

350 zł/ diagnoza + wydanie dokumentu + omówienie wyników badania z rodzicami

(czas trwania badanie uzależniony od indywidualnych możliwości Dziecka)

200 zł dla podopiecznych Fundacji.

Diagnoza jest wykonywana przez pedagoga specjalnego.

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-071

 

DIAGNOZA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

400 zł/ diagnoza + wydanie dokumentu + omówienie wyników diagnozy z Rodzicami 

(ilość spotkań uzależniona od indywidualnych możliwości Dziecka)

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-099

 

PEPR

350 zł/ diagnoza + wydanie dokumentu + omówienie wyników badania z Rodzicami

(ilość spotkań uzależniona od indywidualnych możliwości Dziecka)

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-071

 

BADANIE LATERALIZACJI

200 zł/ diagnoza + wydanie dokumentu + omówienie wyników badania z Rodzicami

Badanie  jest wykonywane przez pedagoga specjalnego oraz fizjoterapeutę.

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-071

 

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

200 zł/ diagnoza + wydanie dokumentu + omówienie wyników badania z Rodzicami

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-071

W sytuacji, gdy Dziecko  po diagnozie zacznie uczestniczyć  w zajęciach logopedycznych diagnoza jest bezpłatna.

 

DIAGNOZA EEG-Biofeedback

100zł/ diagnoza + wydanie dokumentu + omówienie wyników badania z Rodzicami

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-071

W sytuacji, gdy Dziecko  po diagnozie zacznie uczestniczyć  w zajęciach EEG-Biofeedback  diagnoza jest bezpłatna.

 

Pozostałe diagnozy:

NEUROFLOW – aktywny trening słuchowy

Indywidualna stymulacja słuchowa JOHANSEN

Wizyty patronażowe dla niemowląt

Komputerowa diagnostyka stóp oraz projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych

Integracja Bilateralna

Stymulatory MFS

Konsultacje dietetyczne + terapia

Skala inteligencji i rozwoju dla dzieci i młodzieży IDS – 2