Grupowe zajęcia z zakresu Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

Zajęcia z zakresu Ruchu Rozwijającego W.Sherborne polegają na rozwijaniu za pomocą ruchu świadomości własnego ciała oraz otaczającej przestrzeni, nauce dzielenia przestrzeni z innymi osobami
i nawiązywaniu z nimi kontaktu oraz rozwijaniu zdolności motorycznych. Udział w zajęciach wpływa również stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy Dziecka.

Ruch Rozwijający W. Sherborne wspomaga rozwój psychoruchowy zdrowych Dzieci, a także może być elementem terapii osób z niepełnosprawnością. 


Warunki uczestnictwa

Termin: –
Miejsce: ośrodek Fundacji, ul. Jarochowskiego 44
Koszt: 40zł/zajęcia.

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-099 oraz pod adresem
e-mail: katarzynakoralewska@malypiesekzuzi.pl


Korzystając z zajęć odpłatnych w Fundacji „Mały Piesek Zuzi” wspierasz nieodpłatne działania statutowe, min. dogoterapię dla dzieci z niepełnosprawnością.


 


Terapie dla Dzieci: