Pedagogika specjalna

Terapia pedagogiczna to indywidualne zajęcia, których najistotniejszym celem jest rozwijanie funkcji poznawczych Dzieci o obniżonych możliwościach rozwojowych. Prowadzone są przez pedagoga specjalnego, który w ich trakcie stara się zapewnić Dzieckumożliwość wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego.

Zajęcia przeznaczone są m.in. dla Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy zespołem Downa, u których widoczne są: problemy z koncentracją uwagi, pamięcią, kojarzeniem, myśleniem konkretnym i abstrakcyjnym, obniżone zdolności grafomotoryczne czy zaburzenia w sferze umiejętności szkolnych takich jak: czytanie, pisanie i liczenie.


Warunki uczestnictwa

Termin: codziennie – po wcześniejszym umówieniu
Miejsce: ośrodek Fundacji, ul. Jarochowskiego 44
Koszt: 100 zł/zajęcia. Pierwsze spotkanie konsultacyjne – BEZPŁATNE!
Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania realizowane są bezpłatnie.

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-071 oraz pod adresem
e-mail: sandranapierala@malypiesekzuzi.pl


Korzystając z zajęć odpłatnych w Fundacji „Mały Piesek Zuzi” wspierasz nieodpłatne działania statutowe, min. dogoterapię dla dzieci z niepełnosprawnością.


Terapie dla Dzieci: