Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to zajęcia o charakterze indywidualnym, mające na celu wspieranie rozwoju emocjonalno-społecznego. Jednym ze sposobów prowadzenia zajęć są zajęcia terapeutyczne  z udziałem psa.

W zakres wchodzi opieka psychologiczna, terapia Dzieci ze spektrum autyzmu, z zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w zachowaniu,
a  także zagrożonymi niedostosowaniem społecznym i z trudnościami emocjonalnymi.Oferujemy także poradnictwo dla Rodziców.


Warunki uczestnictwa

Termin: codziennie  – po wcześniejszym umówieniu
Miejsce: ośrodek Fundacji, ul. Jarochowskiego 44
Koszt: 120zł/zajęcia. Pierwsze spotkanie konsultacyjne – BEZPŁATNE!
Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania realizowane są bezpłatnie.

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-071 oraz pod adresem
e-mail: sandranapierala@malypiesekzuzi.pl


Korzystając z zajęć odpłatnych w Fundacji „Mały Piesek Zuzi” wspierasz nieodpłatne działania statutowe, min. dogoterapię dla dzieci z niepełnosprawnością.


 


Terapie dla Dzieci: