Trening umiejętności społecznych (TUS)

Trening umiejętności społecznych  (TUS) jest grupową formą pracy z osobami, które doświadczają trudności społecznych.Jest to jedna z częściej polecanych metod do pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) jak również dla dzieci z ADHD, czy zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Celem zajęć jest poszerzanie wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników na temat różnych aspektów funkcjonowania społecznego i dążenie do samodzielności w kontaktach z innymi.

Trening jest w formie warsztatów, na których krok po kroku omawiamy i ćwiczymy konkretne umiejętności. Tematy jakie podejmujemy na zajęciach są dostosowane do specyficznych potrzeb uczestników tworzących grupę treningową i są to m. in.: podstawowe umiejętności społeczne takie jak adekwatny kontakt wzrokowy, umiejętność słuchania, mimika i postawa ciała, a także wspólna zabawa, emocje i strategie radzenia sobie z nimi, prawidłowa komunikacja werbalna i niewerbalna.

Grupy są dobierane według wieku, poziomu funkcjonowania oraz indywidualnych potrzeb uczestników. Trening poprzedzony jest diagnozą, podczas której ustalane są szczegółowe cele dla każdego uczestnika i w oparciu o nie konstruowany jest plan dla całej grupy.

 


Warunki uczestnictwa

Termin: poniedziałki
Miejsce: ośrodek Fundacji, ul. Jarochowskiego 44
Koszt: 40 zł /zajęcia

Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania realizowane są bezpłatnie.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-071 oraz pod adresem
e-mail: sandranapierala@malypiesekzuzi.pl


Korzystając z zajęć odpłatnych w Fundacji „Mały Piesek Zuzi” wspierasz nieodpłatne działania statutowe, min. dogoterapię dla dzieci z niepełnosprawnością.