Integracja Bilateralna

„Integracja Bilateralna jest indywidualnym programem ćwiczeń, który zachęca mózg do bardziej efektywnego i szybszego przetwarzania bodźców. Dzieci uczą się poznawać nie tylko prawidłowe wzorce ruchowe, ale również odnajdywać położenie swojego ciała w przestrzeni i poznawać jego schemat. Program ma na celu poprawić schemat ciała, koordynację i równowagę, przyspieszyć rozwój lateralizacji i percepcji przestrzennej, automatyzacji ruchu. Metoda Bilateralnej Integracji pozytywnie wpływa na integrację sensoryczną, a także rozwój zdolności fizycznych i poznawczych.”

źródło: https://www.centrumincorpore.pl/oferta/nowoczesne-terapie/integracja-bilateralna

Integracja Bilateralna to koordynacja i współpraca obu stron ciała w ruchu. Umożliwia ona wykonywanie ćwiczeń przez jedną stronę ciała, niezależnie od ruchów drugiej oraz zdolność koordynacji obu części podczas wykonywania złożonych sekwencji ruchu np. gra w piłkę, cięcie nożyczkami, pajacyki. 

Dzieci z problemami z zakresu integracji bilateralnej często  wykazują trudności w zakresie: przekraczania linii środka, odróżnienia strony prawej i lewej, koordynacji ruchową.

Symptomy zaburzeń BI to między innymi:

•   Nadaktywność

•   Współwystępowanie zaburzeń posturalno-okoruchowym

•   Obniżona obustronna koordynacja 

•   Trudności z rozróżnieniem stron prawa-lewa 

•   Unikanie przekroczenia linii środkowej ciała

•   Niewykształcona w pełni lateralizacja

•   Niskie umiejętności wykonywania ruchów sekwencyjnych

•   Deficyty uwagi oraz słaba pamięć


Warunki uczestnictwa

Termin: codziennie – po wcześniejszym umówieniu
Miejsce: ośrodek Fundacji, ul. Jarochowskiego 44
Koszt:

1 spotkanie/diagnoza – 150 zł Po wykonaniu diagnozy terapeuta przekazuje ćwiczenia, które rodzic wykonuje z dzieckiem w domu.

Wizyta kontrolna – 100zł. Podczas wizyty kontrolnej terapeuta ocenie osiągnięty poziom umiejętności Dziecka (rediagnoza oraz monitorowanie postępów), omawia je z Rodzicem oraz przekazuje kolejne ćwiczenia.

Wizyty kontrolne odbywają się co ok 6 tygodni.

 

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod numerem telefonu 504-002-099 oraz pod adresem
e-mail: katarzynakoralewska@malypiesekzuzi.pl


Korzystając z zajęć odpłatnych w Fundacji „Mały Piesek Zuzi” wspierasz nieodpłatne działania statutowe, min. dogoterapię dla dzieci z niepełnosprawnością.

 


Terapie dla Dzieci: