Pomóż nam pomagać

Czy pamiętasz swój największy sukces?

Ukończona szkoła, szczęśliwa Rodzina, nowy samochód, dobrze prosperująca firma?
 
A czy myślałeś o tym jakie sukcesy osiągnęły Dzieci z niepełnosprawnością w tym roku dzięki Twojemu wsparciu?
Oto sukcesy naszych podopiecznych:
 
​Dawid 
(10 lat ,mózgowe porażenie dziecięce) 
– samodzielne wstawanie, przyjście pierwszy raz samodzielnie na zajęcia;
 
 
Marysia 
(9 lat ,mózgowe porażanie dziecięce) 
– samodzielne siedzenie przez kilka chwil;
 
 
Mateusz 
(8 lat, zaburzenia ze spektrum autyzmu) 
– zakomunikowanie, że jest dziś radosny;
 
 
Hubert 
(10 lat, niepełnosprawność intelektualna w stopniu znacznym) 
– wypowiedzenie imienia psa, który przychodzi do niego na zajęcia;
 
 
Sara 
(10 lat, niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym, zespół Lennoxa-Gastauta) 
–  pogłaskanie psa na zajęciach;
 
 

Antek 
(3 lata, zespół Downa) 
– samodzielne chodzenie;
 
 
Bartek 
(11 lat, zaburzenia ze spektrum autyzmu) 
– opanowanie tabliczki mnożenia;
 
 
Igor 
(10 lat, mózgowe porażenie dziecięce) 
– podniesienie głowy na kilka chwil, by spojrzeć na psa;
 
 
Miłosz 
(6 lat, zespół Downa) 
– samodzielne trzymanie kredki.

Dzięki Twojemu wsparciu możemy pomóc im osiągnąć jeszcze więcej „wielkich – małych” sukcesów!

 
Dlatego też zwracamy się z  prośbą o rozważenie wsparcia przynajmniej 1 konkretnego podopiecznego przez kilka miesięcy lub przekazania darowizny na działalność Fundacji. Ze swojej strony oferujemy sprawozdanie ze zrealizowanych spotkań oraz przyznanie dyplomu „Przyjaciel Fundacji Mały Piesek Zuzi”.
Pragniemy także zwrócić uwagę, iż zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych umożliwiają odliczenie przekazanej darowizny od podstawy opodatkowania do wysokości 10%. W przypadku osób fizycznych, darowiznę przekazaną można odliczyć w wysokości do 6% podstawy opodatkowania. 

Wesprzyj nas


Zobacz również: