Wsparcie dla Dzieci z niepełnosprawnością w Małym Piesku Zuzi IV

20-01-2023

Fundacja „Mały Piesek Zuzi” przy wsparciu miasta Poznania zaprasza do udziału 
w projekcie „Wsparcie dla Dzieci z niepełnosprawnością w Małym Piesku Zuzi IV”. 

Celem zadania publicznego pt.„Wsparcie dla Dzieci z niepełnosprawnością w Małym Piesku Zuzi IV” jest usprawnienie 7 Dzieci z  niepełnosprawnością z Poznania, poprzez umożliwienie każdemu z nich uczestnictwa w 40 bezpłatnych zajęciach  terapeutycznych, w oparciu o metody dobrane indywidualnie do ich potrzeb. W ramach tego działania 7 Dzieci z niepełnosprawnością będzie mogła skorzystać z bezpłatnej terapii oraz oraz komputerowego badania stóp i z konsultacji neurologopedycznej. 

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania na kwotę 26 300 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 35 580  zł.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy od 20 stycznia do 23 stycznia 2022 r do godziny 20:00.

W ramach projektu istnieje możliwość skorzystania z następujących metod terapeutycznych:

  • terapia pedagogiczna,
  • terapia psychologiczna,
  • terapia logopedyczna,
  • neurologopedia,
  • terapia ręki,
  • EEG-Biofeedback i HEG,

Każde Dziecko uczestniczące w projekcie będzie uczestniczyć w 40 spotkaniach terapeutycznych.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

– orzeczenie o niepełnosprawności
– zamieszkanie na terenie Poznania oraz odprowadzanie przez Rodziców/Opiekunów  podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania
– wypełnienie zgłoszenia

W ramach projektu oferujemy:

– spotkanie diagnostyczne

– 40 godzin zajęć terapeutycznych (wybór 2 form terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego Dziecka)

– konsultacje neurologopedyczną

– komputerowe badanie stóp

– spotkanie podsumowujące

Zajęcia będą się odbywać w ośrodku Fundacji, ul. Jarochowskiego 44 w Poznaniu.

Zgłoszenie prosimy wypełnić elektronicznie i odesłać na adres biuro@malypiesekzuzi.pl lub wydrukować i dostarczyć do siedziby Fundacji.

Istnieje również możliwość wypełnienia zgłoszenia w siedzibie Fundacji samodzielnie lub z pomocą pracownika oraz wypełnienie kwestionariusza poprzez kontakt telefoniczny.

W przypadku kwalifikacji do projektu Fundacja skontaktujemy się z Państwem  do 30 stycznia 2023.

ZGŁOSZENIE word

ZGŁOSZENIE pdf