Wsparcie dla Dzieci z niepełnosprawnością w Małym Piesku Zuzi V

22-01-2024

Fundacja „Mały Piesek Zuzi” przy wsparciu miasta Poznania zaprasza do udziału 
w projekcie „Wsparcie dla Dzieci z niepełnosprawnością w Małym Piesku Zuzi V”. 

PROJEKT TRWA 2 LATA: 2024-2025

Celem zadania publicznego pt. „Wsparcie dla Dzieci z niepełnosprawnością w Małym Piesku Zuzi V” jest usprawnienie 7 Dzieci z  niepełnosprawnością z Poznania, poprzez umożliwienie każdemu z nich uczestnictwa w 41 bezpłatnych zajęciach  terapeutycznych w 2024 roku o 41 bezpłatnych zajęć terapeutycznych w roku 2025, w oparciu o metody dobrane indywidualnie do ich potrzeb. W ramach tego działania 7 Dzieci z niepełnosprawnością będzie mogła skorzystać z bezpłatnej terapii. 

Projekt jest dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania na kwotę 72 600,00 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 93 100,00  zł.

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy od 22 stycznia do 26 stycznia 2024 r do godziny 20:00.

W ramach projektu istnieje możliwość skorzystania z następujących metod terapeutycznych:

 • terapia pedagogiczna,
 • terapia psychologiczna,
 • terapia logopedyczna,
 • neurologopedia,
 • terapia ręki,
 • EEG-Biofeedback i HEG,

Każde Dziecko uczestniczące w projekcie będzie uczestniczyć w 41 na rok, łącznie w 82 spotkaniach terapeutycznych.

Dodatkowo każde z Dzieci biorących udział w projekcie będzię miało 1 badanie diagnostyczne do wyboru w zależności od trudności:

 • komputerowe badanie stóp
 • KORP
 • badanie lateralizacji
 • PEPR
 • Diagnoza w kierunku zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD) metodą Neuroflow
 • diagnozę nawyków żywieniowych
 • KOSF. Karty oceny słuchu fonemowego

Każde z Dzieci biorących udział w projekcie będzię miało 2 zajęcia dogoterapeutyczne mające na celu podniesienie motywacji do udziału w terapii oraz naukę właściwych zachowań wobec psów. 1 zajęcia w  na rok

Każde Dziecko podczas trwania projektu będzie miało możliwość skorzystania z 1 konsultacji w roku – łącznie z 2 konsultacji z terapeutą do wyboru w zależności od występujących potrzeb. W razie takiej potrzeby zamiast Dziecka w konsultacji może skorzystać jego Rodzic/Opiekun – konsultacja ta musi dotyczyć trudności Dziecka. Konsultacje do wyboru: psycholog, pedagog specjalny, neurologopeda, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, fizjoterapeuta.

Warunki uczestnictwa w projekcie:

 • orzeczenie o niepełnosprawności
 • wiek 0-20 lat
 • zamieszkanie na terenie Poznania oraz odprowadzanie przez Rodziców/Opiekunów  podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz Miasta Poznania
 • wypełnienie zgłoszenia

W ramach projektu oferujemy:

 • spotkanie diagnostyczne
 • 82 godzin zajęć terapeutycznych (wybór 2 form terapii dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego Dziecka). 41 zajęć na rok.
 • 2 konsultacje specjalistyczne
 • 2 zajęcia z dogoterapii
 • diagnozę do wyboru
 • spotkanie podsumowujące

Zajęcia będą się odbywać w ośrodku Fundacji, ul. Jarochowskiego 44 w Poznaniu.

Zgłoszenie prosimy wypełnić elektronicznie i odesłać na adres biuro@malypiesekzuzi.pl lub wydrukować i dostarczyć do siedziby Fundacji.

Istnieje również możliwość wypełnienia zgłoszenia w siedzibie Fundacji samodzielnie lub z pomocą pracownika oraz wypełnienie kwestionariusza poprzez kontakt telefoniczny.

W przypadku kwalifikacji do projektu Fundacja skontaktujemy się z Państwem  do 31 stycznia 2024.

zgloszenie doc

zgloszenie pdf

#poznanwspiera