Przekaż nam 1,5% podatku

Logo organizacji pożytku publicznego OPPFundacja „Mały Piesek Zuzi” od 2010 roku posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Oznacza to, że każdy, kto płaci podatek dochodowy może przekazać nam darowiznę w postaci 1,5% tego podatku, podczas corocznego wypełniania deklaracji PIT. 

Pieniądze zebrane z 1,5% wykorzystujemy do przeprowadzania nieodpłatnych zajęć
terapeutycznych dla Dzieci potrzebujących
. Naszymi podopiecznymi, którzy korzystają z tych zajęć, są Dzieci z niepełnosprawnością oraz wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych.

W 2023 roku, między innymi dzięki pieniądzom przekazanym przez podatników, przeprowadziliśmy ponad 1000 godzin bezpłatnych zajęć!

Możesz przekazać nam 1,5% swojego podatku jeśli:

  • płacisz podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • twój PIT rozlicza pracodawca,
  • jesteś osobą samozatrudnioną i płacisz podatek dochodowy w formie ryczałtu bądź według stawki liniowej 19-procentowej,
  • jesteś emerytem, który samodzielnie wypełnia PIT
  • sprzedałaś/eś mieszkanie zakupione po 31 grudnia 2008 roku i dokonujesz rozliczenia w formularzu PIT 39.

Aby przekazać 1,5% podatku dochodowego Fundacji „Mały Piesek Zuzi” należy podczas wypełniania zeznania podatkowego PIT
w rubryce „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)” podać następujące dane:

  • numer KRS organizacji: 0000268184,
  • kwotę 1,5% podatku należnego zaokrągloną do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Jak wypełnić Wniosek o przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

Przykład:

  • jeśli wartość podatku wyniosła 52,48 zł, wpisujemy kwotę 52 zł.

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki.


Bycie Organizacją Pożytku Publicznego oznacza, że:

  1. działania organizacji należą do sfery działalności pożytku publicznego, określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
  2. organizacja została pozytywnie zweryfikowana przez wydział gospodarczy KRS pod kątem jawności działania.

W praktyce przekłada się to na obowiązek składania w Departamencie Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dorocznych sprawozdań finansowych
i merytorycznych
. Fundacja „Mały Piesek Zuzi” sprawozdania te publikuje również na swoich stronach internetowych, dzięki czemu, wszyscy zainteresowani mogą uzyskać informacje, na co zostały wydane pieniądze przekazywane przez darczyńców.

Fundacja „Mały Piesek Zuzi” znajduje się na liście Organizacji Pożytku Publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Przejdź do strony Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej by pobrać ten dokument. 

 

Zapoznaj się z Klauzulą dotyczącą danych osobowych


Zobacz również: