ZESPÓŁ

Sandra Napierała

pedagog specjalny, pedagog – specjalność Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, logopeda, neurologopeda

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologpedii. 

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • EEG-Biofeedback – 1 stopień
 • HEG-Biofeedback
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Kurs praktycznej nauki masażu Shantala dla rodziców i opiekunów dzieci
 • Makaton – 1 stopień
 • Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozowoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia
 • Kurs doszkalający z zakresu dogoterapii
 • Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
 • Badanie słuchu w logopedii
 • Od jedzenia do mówienia
 • Niemowlak u logopedy
 • Masaż logopedyczny moduł I i II
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! – od czego zacząć?
 • Guguhopla od zabawy do mówienia
 • Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia – część 1 i 2
 • Wczesna diagnostyka i  mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych  u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Terapia jąkania u młodzieży i dorosłych
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spectrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Bilateralna Integracja – program terapeutyczny
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu wg teorii Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Wykorzystanie dźwięku w terapii sensomotorycznej
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Dziecko i sen. Szkolenie dla profesjonalistów
 • Kart Oceny Gotowości Szkoleń KOGS
 • Seksualność bez barier – szkolenie z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
 • Zaburzenia połykania u Dzieci i dorosłych. Diagnoza i metody terapii
 • Zwierzęta w terapii. Dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia jako elementy Animal-Assisted Therapy
 • Szkolenie modułowe MFS

kontakt: sandranapierala@malypiesekzuzi.pl


Katarzyna Mierzejewska

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym
  w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Kurs praktycznej nauki masażu Shantala dla rodziców 
  i opiekunów dzieci
 • Ocena modulacji sensorycznej
 • Procesy samoregulacji niemowląt. Sensoryczny aspekt w rozwoju dziecka do 1 roku życia
 • Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka
 • Wrażliwe niemowlę a zaburzenia sensoryczne – SensiBaby Intro™
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Kurs Stymulacji Bazalnej – 1 stopień
 • Kurs Integracji Sensorycznej – 2 stopnie
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozowoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu wg teorii Integracji Sensorycznej
 • Wykorzystanie dźwięku w terapii sensomotorycznej
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spectrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów
 • Seksualność bez barier – szkolenie z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Bilateralna Integracja -program terapeutyczny
 • Dziecko i sen. Szkolenie dla profesjonalistów
 • Kart Oceny Gotowości Szkoleń KOGS
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Analiza i interpretacja wniosków diagnostycznych SI – kurs doskonalący
 • Funkcjonalna ocena widzenia małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
 • Dobra szkoła ORTOPODOLOGII dla fizjoterapeutów – IV moduły kursu: I Anatomia i biomechanika stóp i kończyn dolnych; II Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych; III Metodologia badań stóp i kończyn dolnych; IV Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych
 • Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

kontakt: katarzynakoralewska@malypiesekzuzi.pl


Damian Mierzejewski

fizjoterapeuta

Ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Odbył następujące kursy i szkolenia:

 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym 
  w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Cefrtyfikowany międzynarodowy terapeuta  OM CYRIAX
 • Ultrasonografia narządu ruchu
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Kurs praktycznej nauki masażu Shantala dla rodziców
  i opiekunów dzieci
 • Kurs Stymulacji Bazalnej – 2 stopnie
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów
 • Seksualność bez barier – szkolenie z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Bilateralna Integracja – program terapeutyczny
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
 • Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozowoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Dziecko i sen. Szkolenie dla profesjonalistów
 • Kart Oceny Gotowości Szkoleń KOGS
 • Dobra szkoła ORTOPODOLOGII dla fizjoterapeutów – IV moduły kursu: I Anatomia i biomechanika stóp i kończyn dolnych; II Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych; III Metodologia badań stóp i kończyn dolnych; IV Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych
 • Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

kontakt: damianmierzejewski@malypiesekzuzi.pl


Magdalena Samojedny

logopeda, neurologopeda

Ukończyła studia magisterskie na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu neurologopedii.

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Smykopląsy –kreatywne warsztaty logorytmiczne
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – poziom I i II
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych
 • Masaż logopedyczny od podstaw podejście praktyczne
 • „Growth through Play System (GPS)” stopień 1
 • Podstawy karmienia terapeutycznego
 • Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3r.ż. Praktyka bez teorii
 • Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r.ż. Logopedyczne zabawy głosowe dla niemowlaków z wykorzystaniem zabaw werbo-tonalnych
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i zespołem Downa
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych
 • Zabawy sensoryczne i społeczne w terapii dziecka zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Responsywność w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Wsparcie uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Mutyzm wybiórczy
 • Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem
 • Mówimy z fonogestami – stopień 1

kontakt: magdalenaregula@malypiesekzuzi.pl


Anna Marciszak

psycholog

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów.
Kształci się dalej na studiach podyplomowych z logopedii na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dziecka z autyzmem”
 • Certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka autyzmem
 • EEG biofeedback– 1 stopień
 • Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi
 • Wsparcie i praca z dziećmi oraz młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym
 • Autyzm:teoria-metody pracy-praktyka
 • Seksualność osób z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi
 • Asystowanie i wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 • Asystowanie i wsparcie psychologiczne osób niewidomych
 • Komunikacja i wsparcie dla osób z niedosłuchem oraz głuchoniewidomych
 • III stopnie polskiego języka migowego
 • Psychoonkologia
 • Rozpoznanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Tworzenie projektów animacyjno – edukacyjnych
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym

kontakt: annaglowacka@malypiesekzuzi.pl


Joanna Cejman

pedagog, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalność edukacja elementarna i terapia pedagogiczna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu integracji sensorycznej. 

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Kodowanie na dywanie
 • Wykorzystanie stymulacji polisensorycznej w wychowaniu przedszkolnym
 • Nauka czytania czy czytanie dla przyjemności w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej 
 • Profilaktyka zdrowia psychicznego uczniów
 • Zrozumieć autyzm – zasady, sposoby, metody pracy z uczniem autystycznym
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Taneczne doznania łączące pokolenia cz. II
 • Powiedz mi, że potrafię zrobić wszystko! O sztuce motywowania dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Wolno – nie wolno – czyli o tym jak rozsądnie wyznaczać granice i nauczyć dziecko zasad
 • Planowanie i organizacja zajęć ruchowych w przedszkolu
 • Metoda Dobrego Startu część praktyczna
 • Nowe, fabularyzowane zabawy z chustą
 • Przygotowanie do praktyki zawodowej w pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną
 • Innowacje w psychologii i pedagogice. Nowe sposoby diagnostyki i terapii dzieci z dysleksją i ADHD
 • Praca z dzieckiem z rodziny z problemem alkoholowym
 • Od dużej do małej motoryki – zabawy i ćwiczenia
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej
 • Logorytmika jako profilaktyka logopedyczna
 • Metoda Integracji Sensorycznej
 • Wykorzystanie bajek i baśni w stymulowaniu kreatywności dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Trudne zachowania dzieci w wieku przedszkolnym, jak im przeciwdziałać, jak zapobiegać
 • Jak mądrze chwalić i nagradzać aby zmotywować dziecko do nauki
 • Terapia muzyczna w nauczaniu wczesnoszkolnym i przedszkolnym
 • Metoda ruchu rozwijającego
 • Edukacja przez ruch

kontakt: joannacejman@malypiesekzuzi.pl


Elwira Kapela

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna w  Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. 

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Międzynarodowy Certyfikat Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne I stopnia (basic)
 • kurs Aktywności Fizycznej dla Kobiet w Ciąży
 • Międzynarodowy Certyfikat Holenderskiej Szkoły Masażu Shantala Special Care (poziom basic)
 • Międzynarodowy Certyfikat Integracji Odruchów według programu INPP w Chester

kontakt: elwirakapela@malypiesekzuzi.pl


Alicja Konopińśka

fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu, studia magisterskie na kierunku pedagogika na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna w  Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. 

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Ocena neurorozwojoa dziecka i przykłądy postępowania
 • Diagnoza i terapia dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Masaż Tkanek Głębokich

kontakt: alicjakuklinowska@malypiesekzuzi.pl


Lena Chojnacka

pedagog – specjalność opiekuńczo-wychowawcza oraz wychowanie przedszkolne
i nauczanie początkowe, logopeda. 

Ukończyła studia  na kierunku pedagogika specjalność opiekuńczo-wychowawcza oraz wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii. 

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Wykorzystanie elementów metody verbotonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami w komunikacji językowej cz. 1
 • Szkolenie z zakresu pracy z dzieckiem z zaburzeniami integracji sensorycznej
 • Aktywne słuchanie muzyki – metoda Batii Strauss stopień I i II

Webinary:

 • Rola motywacji w nauczaniu zdalnym
 • Integracja sensoryczna w logopedii
 • Oddychanie przez usta a pionizacja języka
 • Opóźniony rozwój mowy. Ćwiczenia lewopółkulowe
 • Problem połykania w logopedii
 • Szereg ciszącyZobacz również