ZESPÓŁ


Sandra Napierała

Pedagog specjalny, pedagog – specjalność Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, neurologopeda.

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologpedii. 

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • EEG-Biofeedback – 1 stopień
 • HEG-Biofeedback
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Kurs praktycznej nauki masażu Shantala dla rodziców i opiekunów dzieci
 • Makaton – 1 stopień
 • Kurs doszkalający z zakresu dogoterapii
 • Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Bilateralna Integracja – program terapeutyczny
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu wg teorii Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Snesomotoryczna Terapia Widzenia
 • Wykorzystanie dźwięku w terapii sensomotorycznej
 • Seksualność bez barier – szkolenie z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Zwierzęta w terapii. Dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia jako elementy Animal-Assisted Therapy


Katarzyna Koralewska

Fizjoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym
  w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Kurs praktycznej nauki masażu Shantala dla rodziców 
  i opiekunów dzieci
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Kurs Stymulacji Bazalnej – 1 stopień
 • Kurs Integracji Sensorycznej – 2 stopnie
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu wg teorii Integracji Sensorycznej
 • Wykorzystanie dźwięku w terapii sensomotorycznej
 • Seksualność bez barier – szkolenie z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Bilateralna Integracja -program terapeutyczny


Joanna Jasińska

Psycholog

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu, studia podyplomowe na kierunku przygotowanie pedagogiczne oraz  Studium Terapii Dzieci i Młodzieży 
w Dolnośląskim Centrum Psychoterapii we Wrocławiu.

Odbyła następujące kursy i szkolenia:

 • Podstawy komunikacji interpersonalnej
 • III stopniowy kurs doskonalący z zakresu Terapii behawioralnej dzieci z autyzmem


Damian Mierzejewski

Fizjoterapeuta

Ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Odbył następujące kursy i szkolenia:

 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym 
  w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Cefrtyfikowany międzynarodowy terapeuta  OM CYRIAX
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Kurs praktycznej nauki masażu Shantala dla rodziców
  i opiekunów dzieci
 • Kurs Stymulacji Bazalnej – 1 stopień
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Seksualność bez barier – szkolenie z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Bilateralna Integracja – program terapeutyczny


Olga Dubowicz

Pedagog specjalny, Pedagog – specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbyła następujące kursy i szkolenia:

 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato – 2 stopnie
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Kurs praktycznej nauki masażu Shantala dla rodziców i opiekunów dzieci
 • Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu wg teorii Integracji Sensorycznej


Alicja Karwowska

Pedagog specjalny

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz licencjackie na kiedrunku edukacja elementarna i terapia pedagogiczna na Uniwesytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Kurs Integracji Sensorycznej – 2 stopnie
 • Kurs z zakresu teorii, diagnostyki i leczenia opóźnienia neurorozwojowego z ramienia INPP
 • Diagnoza i terapia stymulacyjna metodą Carla Delacato
 • Podstawy HANDLE w zaburzeniach ze spektrum autyzmu – 2 stopnie
 • III stopniowy kurs doskonalący z zakresu terapii behawioralnej dzieci z autyzmem
 • Zabawa w psychoterapii – ze szczególnym uwzględnieniem pracy terapeutycznej z małymi dziećmi
 • Terapia ręki – 1 stopień
 • Kurs dziecięcego masażu Shantali wg. metody holenderskiej organizacji Shantala
 • Kurs Stymulacji Bazalnej – 1 stopień


Agata Suwińska-Złotogórska

Psycholog

Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia oraz kongwistyka, a także studia podyplomowe z przygotowania psychologicznego. Obecnie robi doktorat dotyczący mentalizacji w Instytucie Psychologi. 

Odbyła następujące kursy i szkolenia:

 • Autyzm: teoria – metody pracy – praktyka
 • Wybrane zagadnienia terapii neuropsychologicznej pacjentów z ogniskowymi uszkodzeniami mózgu
 • Całościowe zaburzenia rozwoju – diagnoza i terapia – Anna Budzieńska
 • Rehabilitacja zaburzeń sprzęźonych oraz wybranych zaburzeń genetycznych
 • Specyficzne zaburzenia w uczeniu się – prof. Bogdanowicz


Zobacz również