ZESPÓŁ

Sandra Napierała

pedagożka specjalna, pedagog – specjalność Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, logopedka, neurologopedka

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna oraz pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii i neurologpedii. 

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • EEG-Biofeedback – 1 stopień
 • HEG-Biofeedback
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Kurs praktycznej nauki masażu Shantala dla rodziców i opiekunów dzieci
 • Makaton – 1 stopień
 • Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozowoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia
 • Kurs doszkalający z zakresu dogoterapii
 • Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne
 • Karmienie małego dziecka w aspekcie logopedycznym
 • Badanie słuchu w logopedii
 • Od jedzenia do mówienia
 • Niemowlak u logopedy
 • Masaż logopedyczny moduł I i II
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi! – od czego zacząć?
 • Guguhopla od zabawy do mówienia
 • Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 roku życia – część 1 i 2
 • Wczesna diagnostyka i  mioterapeutyczna stymulacja zaburzeń oralnych  u noworodków i niemowląt – nowe podejście
 • Terapia jąkania u młodzieży i dorosłych
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spectrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia
 • Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów
 • Diagnoza i terapia dzieci z opóźnionym rozwojem mowy
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Bilateralna Integracja – program terapeutyczny
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu wg teorii Integracji Sensorycznej
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzeniami rozwoju
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Wykorzystanie dźwięku w terapii sensomotorycznej
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Dziecko i sen. Szkolenie dla profesjonalistów
 • Kart Oceny Gotowości Szkoleń KOGS
 • Seksualność bez barier – szkolenie z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
 • Zaburzenia połykania u Dzieci i dorosłych. Diagnoza i metody terapii
 • Zwierzęta w terapii. Dogoterapia, hipoterapia, felinoterapia jako elementy Animal-Assisted Therapy
 • Szkolenie modułowe MFS

kontakt: sandranapierala@malypiesekzuzi.pl


Katarzyna Mierzejewska

fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym
  w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Kurs praktycznej nauki masażu Shantala dla rodziców 
  i opiekunów dzieci
 • Ocena modulacji sensorycznej
 • Procesy samoregulacji niemowląt. Sensoryczny aspekt w rozwoju dziecka do 1 roku życia
 • Autoregulacja w obserwacji sensorycznej małego dziecka
 • Wrażliwe niemowlę a zaburzenia sensoryczne – SensiBaby Intro™
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Kurs Stymulacji Bazalnej – 1 stopień
 • Kurs Integracji Sensorycznej – 2 stopnie
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensoryczno-motorycznym
 • Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Sensomotoryczna Terapia Widzenia
 • Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozowoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia
 • Diagnoza i terapia funkcji wzrokowych w trudnościach w czytaniu i pisaniu wg teorii Integracji Sensorycznej
 • Wykorzystanie dźwięku w terapii sensomotorycznej
 • Zaburzenia przetwarzania słuchowego jako nowe spectrum zaburzeń na poziomie CUN – diagnoza i terapia
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów
 • Seksualność bez barier – szkolenie z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Bilateralna Integracja -program terapeutyczny
 • Dziecko i sen. Szkolenie dla profesjonalistów
 • Kart Oceny Gotowości Szkoleń KOGS
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Analiza i interpretacja wniosków diagnostycznych SI – kurs doskonalący
 • Funkcjonalna ocena widzenia małych dzieci z niepełnosprawnością wzroku
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
 • Dobra szkoła ORTOPODOLOGII dla fizjoterapeutów – IV moduły kursu: I Anatomia i biomechanika stóp i kończyn dolnych; II Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych; III Metodologia badań stóp i kończyn dolnych; IV Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych
 • Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

kontakt: katarzynakoralewska@malypiesekzuzi.pl


Damian Mierzejewski

fizjoterapeuta

Ukończył studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Odbył następujące kursy i szkolenia:

 • Usprawnianie dzieci z deficytem neurologicznym 
  w oparciu o współczesne metody neurofizjologiczne oraz doświadczenia własne
 • Cefrtyfikowany międzynarodowy terapeuta  OM CYRIAX
 • Ultrasonografia narządu ruchu
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Kurs praktycznej nauki masażu Shantala dla rodziców
  i opiekunów dzieci
 • Kurs Stymulacji Bazalnej – 2 stopnie
 • Metoda Ruchu Rozwijającego W.Sherborne
 • Integracja Odruchów Pierwotnych wg Sally Goddard Blythe
 • Porażenie nerwu twarzowego z elementami koncepcji PNF dla logopedów
 • Seksualność bez barier – szkolenie z zakresu seksualności osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Bilateralna Integracja – program terapeutyczny
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w logopedii
 • Zaburzenia sensomotoryczne i nieprawidłowości w rozowoju, zachowaniu i interakcji w 1. i 2. roku życia
 • Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1.m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci
 • Dziecko i sen. Szkolenie dla profesjonalistów
 • Kart Oceny Gotowości Szkoleń KOGS
 • Dobra szkoła ORTOPODOLOGII dla fizjoterapeutów – IV moduły kursu: I Anatomia i biomechanika stóp i kończyn dolnych; II Patologie w obrębie stóp i kończyn dolnych; III Metodologia badań stóp i kończyn dolnych; IV Projektowanie indywidualnych wkładek ortopedycznych
 • Warsztat profesjonalnego odciążania stóp – PWO 15

kontakt: damianmierzejewski@malypiesekzuzi.pl


Magdalena Samojedny

logopedka, neurologopedka

Ukończyła studia magisterskie na kierunku logopedia z audiologią na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe z zakresu neurologopedii.

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Smykopląsy –kreatywne warsztaty logorytmiczne
 • Wprowadzanie AAC u osób z wieloraką niepełnosprawnością – poziom I i II
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Ocena i leczenie funkcji żuchwy w procesie karmienia
 • Ustna sprawność ruchowa w karmieniu i żywieniu dziecka
 • Terapia sensomotoryczna i korekta dysfunkcji ustno – twarzowych
 • Masaż logopedyczny od podstaw podejście praktyczne
 • „Growth through Play System (GPS)” stopień 1
 • Podstawy karmienia terapeutycznego
 • Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3r.ż. Praktyka bez teorii
 • Wczesna interwencja logopedyczna dzieci do 3 r.ż. Logopedyczne zabawy głosowe dla niemowlaków z wykorzystaniem zabaw werbo-tonalnych
 • Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym i zespołem Downa
 • Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym
 • Nie patrzy, nie słucha, nie mówi. Od czego zacząć?- diagnoza i trening bazowych umiejętności komunikacyjnych
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia dysfagii u dzieci i dorosłych
 • Zabawy sensoryczne i społeczne w terapii dziecka zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Responsywność w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji
 • Wsparcie uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu
 • Mutyzm wybiórczy
 • Autyzm. Rozwijanie komunikacji u osób z autyzmem
 • Mówimy z fonogestami – stopień 1

kontakt: magdalenaregula@malypiesekzuzi.pl


Anna Marciszak

psycholożka

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego dla psychologów oraz studia podyplomowe z logopedii na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • III stopniowy kurs doskonalący „Terapia behawioralna dziecka z autyzmem”
 • Certyfikat nauczyciela – terapeuty dziecka autyzmem
 • EEG biofeedback– 1 stopień
 • Rehabilitacja funkcjonowania poznawczego osób z zaburzeniami neurologicznymi i psychicznymi
 • Wsparcie i praca z dziećmi oraz młodzieżą o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej
 • Pedagogika Marii Montessori
 • Pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym
 • Autyzm:teoria-metody pracy-praktyka
 • Seksualność osób z różnymi niepełnosprawnościami fizycznymi i intelektualnymi
 • Asystowanie i wsparcie psychologiczne osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 • Asystowanie i wsparcie psychologiczne osób niewidomych
 • Komunikacja i wsparcie dla osób z niedosłuchem oraz głuchoniewidomych
 • III stopnie polskiego języka migowego
 • Psychoonkologia
 • Rozpoznanie i przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
 • Tworzenie projektów animacyjno – edukacyjnych
 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
 • Diagnoza i Terapia Ręki – kurs I i II stopnia w ujęciu globalnym
 • Logorytmika – Ruch Słuch Słowo
 • Diagnoza i terapia nieprawidłowo rozwijającej się osobowości u nastolatków
 • Podstawy metodyki psychoterapii eriksonowskiej
 • Podstawy metodyki psychoterapii systemowej

kontakt: annaglowacka@malypiesekzuzi.pl


Jagoda Stasiak

fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu.

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Terapia Integracji Sensorycznej I i II stopnia
 • Sensomotoryczna terapia widzenia
 • Terapia ręki
 • Ruch rozwijający W. Sherborne
 • Masaż Shantala
 • Integracja odruchów wg programu INPP
 • Trójpłaszczyznowa terapia manualna wad stóp 
 • Trening umiejętności społecznych

kontakt: jagodastasiak@malyiesekzuzi.pl


Alicja Konopińśka

fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu, studia magisterskie na kierunku pedagogika na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna w  Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. 

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Ocena neurorozwojoa dziecka i przykłądy postępowania
 • Diagnoza i terapia dziecka przedwcześnie urodzonego
 • Fizjoterapia dzieci z chorobami neurologicznymi
 • Terapia ręki I i II stopnia
 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe
 • Kurs Kinesiology Taping
 • Masaż Tkanek Głębokich

kontakt: alicjakuklinowska@malypiesekzuzi.pl


Ewelina Marglarczyk

pedagożka specjalna,  pedagożka – specjalność Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka, logopedka

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalna na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka na Colegium da Vinci   oraz studia podyplomowe z zakresu logopedii.

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Terapia neurobiologiczna
 • Pierwsze kroki w planowaniu terapii indywidualnej dziecka z autyzmem
 • Usprawnianie motoryki małej z wykorzystaniem terapii ręki
 • Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
 • Makaton – program językowy I stopień
 • Stymulacja mechanizmów lepwopółkulowych – usprawnianie pracy lewej półkuli mózgu
 • PECS – Program komunikacji wspomagającej/alternatywnej I i II stopień
 • VB-Mapp – Program do oceny umiejętności językowych i społecznych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju
 • Terapia behawiorlana w teorii i praktyce – 3-modułowy kurs bazowy
 • Nauczanie precyzyjne – czyli nie ma znaczenia czego uczymy, ważne jest tylko to, czego nauczyliśmy
 • Przestrzeń terapeutyczna – jak pracować w oparciu o plan aktywności
 • Logopedyczny start. Szkoła młodego logopedy
 • Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych „od dźwięku do myślenia”
 • „Zabawy z jogą – relaksacja, oddech, ćwiczenia gimnastyczne z asanami dla dzieci”

kontakt: ewelinamaglarczyk@malypiesekzuzi.pl


Olga Wojtkowska

fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunku fizjoterapia w pediatrii.

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Terapia integracji sensorycznej I stopnia
 • Terapia Integracji sensorycznej II stopnia
 • Terapia ręki – 2 stopnie
 • Kurs masażu Shantala
 • Sensomotoryczna terapia widzenia
 • Makaton program rozwoju komunikacji
 • Ruch rozwijający wg Veroniki Sherborne
 • Wspomagania rozwoju dzieci ze specyficznymi problemami w nauce – Szkolny program Interwencyjny Sally Goddard Blythe

kontakt: olgawojtkowska@malypiesekzuzi.pl


Helena Boniecka

psycholożka

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Kurs dokształcający w dziedzinie Seksuologii Klinicznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 

kontakt: helenaboniecka@malypiesekzuzi.pl


Weronika Ciślak

pedagożka

Ukończyła studia magisterskie na kierunku edukacja elementarna i terapia pedagogiczna.  Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku logopedia 

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Terapia ręki
 • Pedagogika planu Daltońskiego

kontakt: weronikacislak@malypiesekzuzi.pl


Joanna Wójkiewicz

fizjoterapeutka, terapeutka integracji sensorycznej

Ukończyła studia magisterskie na kierunku fizjoterapia na Wyższej Szkole Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz studia podyplomowe na kierunku integracja sensoryczna w  Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. 

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • Kurs Kinesiology Taping
 • Kynoterapeuta

kontakt: joannawojkiewicz@malypiesekzuzi.pl


Patrycja Nadłonek

pedagożka

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika specjalność wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. 

Odbyła następujące kursy i szkolenia: 

 • PECS Poziom 1
 • Konferencja naukowa Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka teorii i praktyce
 • Webinarium „Przestymulowanie- praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie
 • Szkolenie „Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci- przyczyny, postępowanie, terapia
 • Kurs surdopedagogiczny w zakresie WWR oraz edukacji osób z uszkodzonym słuchem
 • Szkolenie „Wczesne objawy i wykrywanie autyzmu”
 • Szkolenie „Praca z dzieckiem z autyzmem”
 • Szkolenie „Chód na palcach u dzieci w wieku rozwojowym- analiza problemu oraz sposoby korekcji
 • Szkolenie „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia.
 • Diagnoza- terapia- masaż”
 • Konferencja naukowa „Autyzm w domu i w szkole”
 • Udział w konferencjach naukowych koła naukowego „Neurorozwojowi”
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Sytuacje stresowe w przestrzeniach życiowych dziecka”
 • Udział w warsztatach „Warsztaty kreatywnego pedagoga”

kontakt: patrycjanadlonek@malypiesekzuzi.pl


Anna Posadzy

dietetyczka rodzinna – zarówno z zawodu jak i ogromnej pasji.

Szczególnie interesuje mnie temat wybiórczości pokarmowej, budowania zdrowych, racjonalnych nawyków żywieniowych całych rodzin oraz profilaktyka i dietoterapia nadwagi i otyłości wśród coraz już młodszych dzieci.
Moim celem jest pomoc rodzinom w odnalezieniu równowagi i spokoju w temacie żywienia oraz przekazywanie wiedzy i doświadczenia w przyjaznej, nieoceniającej atmosferze – dlatego ogromną radość i satysfakcję sprawia mi spotykanie się z Wami zarówno podczas konsultacji indywidualnych jak i różnego rodzaju warsztatów grupowych.
Prywatnie jestem mamą 3 wspaniałych chłopców, dzięki którym codziennie mam okazję skonfrontować wiedzę teoretyczną z praktyką!


Zobacz również