Wszystko z kategorii: Projekty

Fundcja „Mały Piesek Zuzi” aby kontynuować swoje dzieło korzysta z różnych źródeł finansowania.W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy 25 projektów, na łączną kwotę przekraczającą 600 tys. zł, finansowanych ze źródeł samorządowych i rządowych.

Naszymi najczęstszymi Partnerami jest Urząd Miasta Poznania oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Uzyskane projekty pozwalają nam m.in. zapewnić bezpłatne zajęcia terapeutyczne dla Dzieci z Poznania i okolic, pomoc dla Ich Rodziców, a także nieustannie poszerzać zakres naszej działalności.

Projekty