NEUROFLOW – aktywny trening słuchowy

Trening słuchowy Neuroflow®  jest aktywną formą treningu. Wymaga od dziecka skupienia uwagi, tak aby jak najlepiej odpowiadało na stawiane przed nim zadania. Stopień trudności zadań jest dostosowywany do możliwości dziecka i zmienia się w sposób adaptacyjny, co oznacza, że gdy dziecko odpowiada prawidłowo, system utrudnia mu zadanie, a gdy odpowiada nieprawidłowo – ułatwia.

Zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Stowarzyszenia Słuchu i Mowy ASHA, Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (centralne zaburzenia słuchu) rozpoznaje się w przypadkach, w których co najmniej jedna z poniżej przedstawionych wyższych funkcji słuchowych jest zaburzona:

  • Lokalizacja źródła dźwięku
  • Różnicowanie dźwięków, w tym dźwięków mowy
  • Rozpoznawanie wzorców dźwiękowych
  • Analiza czasowych aspektów sygnału dźwiękowego
  • Umiejętność rozumienia mowy zniekształconej
  • Umiejętność rozumienia mowy w obecności sygnału zagłuszającego (rozumienie mowy w hałasie)

 

30% dzieci z dysleksją oraz 40-50% dzieci z trudnościami w nauce ma zaburzenia przetwarzania słuchu

 

Założenia treningu Neuroflow:

  • Trening odbywa się w domu dziecka pod nadzorem jednego z rodziców lub w ośrodku. 
  • Każdy etap treningu słuchowego poprzedzony jest diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń Neuroflow.
  • Sesje treningowe mają miejsce 3 razy w tygodniu, przy czym każda z nich trwa ok. 20-25 min. 
Szczegółowe informacje: https://neuroflow.pl/pl/

Warunki uczestnictwa

Termin: po wcześniejszym umówieniu
Miejsce: ośrodek Fundacji, ul. Jarochowskiego 44
Koszt:

·       Diagnoza– 250 zł

·        Diagnoza kontrolna – 150 zł

·        Trening słuchowy etap 1 (24 sesje) – 470 zł

·        Trening słuchowy etap 2 (24 sesje) – 460 zł

·        Trening słuchowy etap 3 (24 sesje) – 450 zł

·        Trening w ośrodku – 60 zł

 

Dla podopiecznych Fundacji pierwsza konsultacja realizowana jest bezpłatnie.

Szczegółowy kontakt oraz zapisy pod  adresem e-mail: katarzynamierzejewska@malypiesekzuzi.pl lub telefonicznie 504 002 099.


Korzystając z zajęć odpłatnych w Fundacji „Mały Piesek Zuzi” wspierasz nieodpłatne działania statutowe, min. dogoterapię dla dzieci z niepełnosprawnością.


 


Terapie dla Dzieci: