Kompleksowe konsultacje z Małym Pieskiem Zuzi

09-04-2024

Fundacja „Mały Piesek Zuzi” przy wsparciu miasta Poznania zaprasza do udziału  w projekcie

„Kompleksowe konsultacje z  Małym Pieskiem Zuzi”. 

Projekt jest sfinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania na kwotę 100 000 zł.

Zadanie publiczne pt. Kompleksowe konsultacje z „Małym Pieskiem Zuzi” polega na

– Zorganizowaniu i przeprowadzeniu obserwacji Dzieci w publicznych i niepublicznych placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz  diagnoz i  konsultacji przeprowadzonych przez specjalistów w siedzibie Fundacji. Obserwacje mają na celu wykrycie i podjęcie działań w kierunku eliminacji ewentualnych deficytów rozwojowych u dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat, uczęszczających do żłobków, klubów dziecięcych na terenie Miasta Poznania

– zorganizowaniu 60 dyżurów specjalistów min. raz w miesiącu  dla wszystkich chętnych rodziców Dzieci do lat 3

– zorganizowanie i przeprowadzenie 3 warsztatów dla rodziców/opiekunów prawnych Dzieci w wieku do lat 3

– zorganizowanie i przeprowadzenie 2 warsztatów dla kadry zatrudnionej w placówkach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dyżury specjalistów w czerwcu:

 

Obserwacje w publicznych i niepublicznych placówkach opieki nad Dziećmi w wieku do lat 3: