Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa dla dzieci to specjalistyczna forma terapii, która wykorzystuje różnorodne zajęcia i aktywności w celu wspierania rozwoju fizycznego, emocjonalnego oraz społecznego dzieci. Jej holistyczne podejście skoncentrowane jest na poprawie umiejętności motorycznych, koordynacji wzrokowo-ruchowej, komunikacji, funkcji poznawczych, radzeniu sobie z emocjami oraz usprawnieniu w zakresie samoobsługi. Terapia dodatkowo wzbogacano jest o elementy terapii ręki i integracji sensorycznej.

Terapia dedykowana jest dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami ze spektrum autyzmu czy zespołem Downa, oraz dzieciom stawiającym czoła różnym wyzwaniom, takimi jak: opóźnienie rozwoju psychoruchowego, nieprawidłowe napięcie mięśniowe, dysfunkcje w zakresie funkcjonowania kończyny górnej i motoryki małej oraz problemy w zakresie samoobsługi. Za pomocą terapeutycznych praktyk dąży się do rozwijania maksymalnej samodzielności każdego dziecka.

Warunki uczestnictwa

Termin: codziennie – po wcześniejszym umówieniu
Miejsce: ośrodek Fundacji, ul. Jarochowskiego 44
Koszt: 100zł/zajęcia.
Zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania realizowane są bezpłatnie.

Szczegółowe informacje oraz zapisy pod numerem telefonu:

Katarzyna Mierzejewska-  504 002 071

Korzystając z zajęć odpłatnych w Fundacji „Mały Piesek Zuzi” wspierasz nieodpłatne działania statutowe.


Terapie dla Dzieci: